Віктора Костюка, Миколу Іншина,

відповідальних редакторів та авторський колектив підручника «Трудове право»

 «Юрінком Інтер», випуск 2019 року                                                                                          

 

 Оксану Грабовську,

 авторку наукової монографії

 «Теоретичні та практичні проблеми доказування у цивільному процесі України»

«Юрінком Інтер», випуск 2018 року

 

 Юрія Бельського, Петра Воробья, Андрія Савченка, Олександра Колба,

 авторський колектив монографічного видання «Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ»

 «Юрінком Інтер» випуск 2019 року

 

Олену Кадєтову,

 авторку наукової монографії

 «Угода про асоціацію України з Європейським Союзом в системі джерел права інтелектуальної власності»

«Юрінком Інтер», випуск 2019 року

 

 

Віру Валлє,

авторку оригінального науково-популярного видання «Влада і свобода. Реквієм за Нікколо Мак’явеллі»

«Юрінком Інтер», випуск 2019 року

 

 

 

Валентина Щербину, Ніно Пацурію,

відповідальних редакторів  та авторський колектив

книги «Науково-практичний коментар Господарського кодексу України»

 «Юрінком Інтер», випуск 2019 року

 

 Сергія Пєткова,

 за історічні етнокультурні та правові видання «Поліетнічна Україна» та «Князь Святослав» видавництво АРТеК, випуск 2019 року

 

 Володимира Денисова, Юрія Шемшученка,

 відповідальних редакторів та авторський колектив видання  «Енциклопедія міжнародного права: у 3-х томах» Видавничий дім «Академперіодика»,

випуск 2017- 2019 року

 

Олену Бусол,

відповідальних редакторів та авторський колектив навчально-методичного посібника

«Система органів державної влади з правоохоронними функціями в Україні»

видавництво Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, видання 2019 року

 

 Сергія Чернявського,

 керівника та колектив авторів

видання «Довідник поліцейського»

 видавництво «Фоліо», випуск 2018 року

 

Андрія Іванського,

 автора монографічного видання

«Фінансово-правові санкції»

 видавничий дім «Гельветика», випуск 2019 року

 

Олега Музу та Катерину Травкіну,

 авторів наукової монографії

 «Процесуальні засади спрощеного позовного провадження в адміністративному судочинстві України»

видавництво «Четверта хвиля», випуск 2019 року

 

Павла Берзіна, Максима Куцевича, Івана Гриценка,

упорядників книги «Кримінальне право в Університеті Святого Володимира: хрестоматія»

видавництво «Дакор», випуск  2019 року

 

Романа Майданика

автора фундаментального підручника «Речове право» видавництво «Алерта», випуск 2019 року

 

Романа Лещенка,

 автора наукової монографії

 «Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів», «Юрінком Інтер», випуск 2018 року

 

 Аліну Бірюкову,

 авторку фундаментальної наукової монографії «Адвокатура України в умовах глобалізації»

видавництво «Алерта», випуск 2018 року

 

Віталія Махінчука,

 відповідального редактора та авторський колектив наукової монографії

 «Державне підприємство в системі ринкових відносин»

«Юрінком Інтер», випуск 2019 року

 

Олексія Баганця,

 автора науково-популярного видання

 «Як вмирає правда про Майдан»

 «Юрінком Інтер», випуск 2019 року

 

Олену Захарову,

 відповідального редактора та автора книги

«Рішення Європейського суду з прав людини в цивільних справах. Захист власності, приватного і сімейного життя та свободи поглядів»

«Юрінком Інтер», випуск 2019 року

 

Ганну Буяджи,

 авторку фундаментального монографічного видання «Траст: історія, сьогодення, перспективи»

 видавництво «Алерта», випуск 2018 року

 

 

Рябоконя Євгена Олександровича

к.ю.н., доцента кафедри цивільного права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

За підготовку Практикуму з цивільного права України

 

Захарову Олену Семенівну

За активну участь у вихованні покоління майбутніх юристів, та

активну громадську позицію

 

Рафальську Інну Владиславівну

За активне сприяння у захисті прав громадян та активну професійну позицію

 

Козаєва Наталія Михайлівна

За активну участь у наданні безоплатної правової допомоги та громадську позицію у захисті прав громадян

 

Шовкун Юлію Вікторівну

асистента кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука

Національного університета біоресурсів і природокористування України

За успіхи у провадженні інноваційних технологій

в навчальний процес

та вагомий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку

 

 

 

Єрмоленка Володимира Михайловича

 завідувача кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В. З. Янчука,

доктора юридичних наук, професора 

 За успіхи у провадженні інноваційних технологій

в навчальний процес

та вагомий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку