Київські юристи були і є одними з найактивніших серед українських юристів.

Ідея об’єднання юристів-практиків, вчених і викладачів права в єдину організацію виникла на початку 90-х років минулого століття. На республіканському рівні були створені громадські об’єднання юристів в Одесі, Харкові, Донецьку, Сумах, Кіровограді та інших регіонах України. Громадські організації юристів створювалися не тільки й не стільки для задоволення своїх інтересів. Першочерговою метою їх було посилити вплив правознавців на процес утвердження верховенства права як однієї з важливих умов існування громадянського суспільства, надійного регулятора суспільних відносин та засобу збереження соціального миру і справедливості.

Ініціаторами створення Всеукраїнської добровільної громадської організації – Союзу юристів України (до VI з’їзду – Спілки юристів України) – стали юристи органів юстиції, суду, прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки України, науковці Інституту держави і права ім. В.М. Корецького АН УРСР.

Організаційний комітет очолив директор Інституту держави і права ім. В М. Корецького АН УРСР, академік Ю. С. Шемшученко. Активними членами оргкомітету були відомі юристи: М. М. Бурлаков, В. Г. Бурчак, Т. В. Варфоломеєва, Г. К. Ковтун, Г. С. Ключко, Г. О. Мурашин, В. Ф. Опришко, В. П. Пастухов, В. К. Стрижна, В. О. Сумін, М. П. Тонконог, В. М. Черниш та інші. 14–15 травня 1991 року у м. Києві відбувся Установчий з`їзд Союзу юристів України. В його роботі взяли участь понад 400 делегатів від АРК, усіх областей України, міст Києва і Севастополя. Вони представляли всі без винятку категорії юридичних працівників України. З`їзд прийняв рішення про утворення Союзу, затвердив Статут, обрав Раду Союзу, Контрольну комісію та Комісію з питань професійної етики. 28 червня 1991 р. Союз юристів України був зареєстрований Міністерством юстиції УРСР (Свідоцтво № 97).

Нині у складі СЮУ нараховується значна кількість (майже 100 тисяч членів), що працюють в державних установах, на підприємствах і в організаціях або займаються незалежною професійною діяльністю. Організації СЮУ діють у всіх регіонах країни.

Київська міська організація СЮУ активно працює понад двадцять років. Її очільниками виступали відомі юристи України, зокрема, М. Оніщук, В. Коваленко. За цей період організація пройшла значний шлях й здійснила багато напрацювань у напрямі становлення й розвитку права, формуванні  правосвідомості громадян. Останні роки для КМО, рівно як і для СЮУ в цілому були досить важкими, як і для всієї країни. Разом із тим СЮУ зі своїми регіональними осередками жодного дня не припиняли своєї діяльності.

Водночас наявний стан низької поваги суспільства до права, необхідність фахового юридичного забезпечення усіх реформ, що відбуваються в державі, розбудова правової освіти та культури вимагають істотної активізації діяльності усіх осередків СУЮ, активної позиції усіх членів СУЮ. І місце Київської міської організації у цьому процесі є центральним.

Київська міська організація представлена на позачерговій конференції всіма районними організаціями та організаціями, що представляють трудові колективи Київського управління юстиції, прокуратури міста, адвокатів та нотаріусів міста. Навчальні заклади представлені юристами із КНУ імені Т. Шевченко, НАВСУ, НАУКМА, НУБіП, НАУ, КНЕУ, КУП НАНУ, Університету «Україна», КУТЕП, Європейського університету. Юридична наука представлена київськими НДІ НАПрН України. Редакції юридичних видань представлені газетою «Юридичний вісник України». На конференції представлені юристи, які займаються правовою діяльністю, зокрема: Українська нотаріальна палата, Укрінюрколегія, перше українське юридичне видавництво «Юрінком Інтер», юридичні фірми «Салком», «Раритет», «Юріс», «МЮРС», «Феміда», «Juctem»,   Адвокатське об’єднання «Vi Vates».

Свою діяльність КМО ГО «Союз юристів України» здійснює на підставі  Статуту ГО СЮУ, «Комплексної програми заходів з соціально-правового захисту юристів та задоволення їх професійних інтересів», затвердженої Радою Союзу, Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р.

Члени Союзу виконують значний обсяг роботи з правової допомоги населенню, правової освіти і формування правової культури. Популярністю користуються благодійні консультації та безоплатна правова допомога, що надається в “юридичних клініках” і громадських приймальнях. КМО співпрацює з осередками партій, Всеукраїнською та регіональними міжвідомчими координаційно-методичними радами, іншими громадськими об’єднаннями, науковими і навчальними юридичними закладами.

Зокрема, за підтримки Державної судової адміністрації України на базі Національної академії управління з 2004 року проводились інтелектуальні змагання – юридичний брейн-ринг “Право знати право”. Зараз такі змагання проводяться на базі КНУ імені Т. Шевченка, Національної академії внутрішніх справ України. Головною метою цих змагань є сприяння поглибленню правових знань молоді, популяризація юридичної професії. Велику роз’яснювальну роботу здійснюють юридичні видавництва, діяльність яких так чи інакше пов’язана із Союзом, а також засоби масової інформації осередків Союзу. Виконком прийняв рішення про видання книги «Визначні юристи України», в якій подано короткий опис професійних досягнень 315 відомих юристів України. Нещодавно побачило світ видання «Національна поліція України. Законодавство. Роз’яснення. Коментар», яке є еталонним для системи національної поліції.

Пріоритетними напрямами діяльності КМО СЮУ є наступні:

– участь в обговоренні нормотворчої діяльності Київської міської ради;

– фахова юридична оцінка рішень Київради та їх реалізації з питань розвитку та діяльності міської інфраструктури, земельних відносин, будівництва, збереження архітектурного обліку міста, правопорядку, боротьби з корупцією, діяльності правоохоронних органів в місті;

– експертна оцінка ефективності діяльності міських органів виконавчої влади у сферах розвитку міста, розміщення реклами, стану цін та торгівлі, медичного обслуговування, створення та захисту робочих місць;

– створення соціальних проектів із питань захисту прав та охоронюваних законом інтересів юристів та містян, зокрема щодо попередження щорічного збільшення грошових нарахувань за комунальні послуги, споживання електроенергії, теплопостачання залками освіти, науки, культури в місті Києві;

– взаємодія з міськими органами влади та самоврядування з питань розвитку свободи слова, захисту конституційних прав та свобод людини;

– підтримка ЗМІ, видавництв у питаннях захисту авторського права, свободи слова;

– проведення конкурсів на підвищення авторитету юридичних професій: «Адвокат Києва», «Нотаріус Києва», «Слідчий Києва»;

– ініціювання питання щодо відновлення конкурсу на краще юридичне видання;

– організація журналістських розслідувань проти зловживань щодо прав людини, охоронюваних законом інтересів;

– ініціювання проведення електронного декларування серед депутатів та працівників органів виконавчої влади в місті Києві;

– участь у запровадження на постійній основі курсів підвищення кваліфікації для державних та приватних виконавців, навчальних тренінгів, семінарів тощо стосовно нового законодавства з питань виконавчого провадження.

У своїй діяльності КМО СЮУ є солідарним із проведенням реформ у сфері права, організованими органами влади та місцевого самоврядування.

Крім того КМО прийматиме участь за погодженням з відповідними державними установами роботу з виконання Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р., зокрема:

– проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії для  громадськості щодо положень закону про свободу мирних зібрань;

– розроблення нових та перегляд чинних нормативно-правових актів, які регламентують дії працівників правоохоронних органів під час мирних зібрань

– перегляд/встановлення принципу пропорційності застосування сили (затримання, відбиття насильницьких нападів тощо);

регламентування чіткого переліку підстав і способів застосування сили;

– прийняття та перегляд відомчих нормативно-правових актів з питань охорони мирних зібрань відповідно до сучасних міжнародних стандартів у сфері мирних зібрань з урахуванням специфіки контроверсійних зібрань, зокрема заходів ЛГБТ-спільноти;

– проведення тренінгів для осіб, що виконують функції медіації з організаторами та учасниками мирних зібрань;

– розроблення законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо включення до видатків державного та місцевих бюджетів фінансової підтримки громадських об’єднань та благодійних організацій.

– проведення для представників облдержадміністрацій навчальних заходів з питань забезпечення на конкурсних засадах фінансової підтримки громадських об’єднань, благодійних організацій з метою вдосконалення нормативно-правових актів з зазначених питань;

– опрацювання питання щодо утворення міжвідомчого координаційного органу, який забезпечуватиме узгодженість дій центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади щодо захисту прав національних меншин;

– розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” з передбаченням можливості  подання документів через Інтернет, а також спрощення процедур реєстрації та ліквідації об’єднань громадян.

Затверджено позачерговою конференцією Київської міської організації Союзу юристів України.
21 грудня 2016 року.

Головуючий В. В. Коваленко

Відповідальний Секретар Заєць В. С.