КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СОЮЗ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ»

Телефон

+38 044 272 32 24

Членами (учасниками) Союзу можуть бути фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, а також юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи (далі – юридичні особи).

Фізичні особи можуть бути членами Союзу, якщо вони визнають Статут та:
– мають юридичну освіту; працюють за фахом й при цьому активно використовують юридичні знання у своїй діяльності;
– мають юридичну освіту, але з поважних причин тимчасово припинили роботу за юридичною спеціальністю;
– є студентами (слухачами, курсантами, учнями) юридичних навчальних закладів (факультетів);
– є юристами-пенсіонерами.

Члени Союзу сплачують вступні та щорічні членські внески.

Згідно з рішенням Ради Союзу юристів України від 24.06.2016, встановлені такі розміри внесків:

  • вступні – 100 гривень;
  • щорічні – 250 гривень.

Переваги членства в Союзі юристів України:

Союз юристів України заснований юридичною громадськістю України на підставі гарантованого Конституцією України права на свободу об’єднання для спільних дій по задоволенню інтересів громадян, залученю їх до активної участі в роботі по розбудові правової держави, формуванню в Україні громадянського суспільства. Союз юристів України відкритий для всіх юристів України незалежно від їх політичних поглядів, фахової спеціалізації, відомчої належності та форми власності підприємств, установ і організацій, в яких вони працюють, а також для колишніх юридичних працівників і тих хто здобуває юридичну професію. Що надає членство в складі СЮУ:

  • Спілкування та обмін досвідом з колегами-членами СЮУ.
  • Отримання інформаційної та юридичної підтримки від СЮУ.
  • Можливість долучитись до участі в громадських радах при органах виконавчої влади України, в соціальних проектах СЮУ.
  • Нагородження відзнаками Союзу юристів України.
  • Захист порушених прав та інтересів членів СЮУ, прав та охоронюваних інтересів громадян.
  • Можливість номінування у Всеукраїнському щорічному конкурсі на краще професійне досягнення «ЮРИСТ РОКУ».
  • Можливість приймати участь в інших заходах СЮУ.