Союз юристів занепокоєний станом правової освіти в Україні

17 січня під головуванням Святослава Піскуна відбулося розширене засідання Ради Союзу юристів України, в якому взяли участь більше сотні відомих юристів (проходило в Національній академії прокуратури України).

Серед членів Ради та запрошених гостей, зокрема, були присутні почесний голова СЮУ В. Євдокимов, заступники голови СЮУ Н. Карпачова, К. Коваль, В. Гузир, а також перший голова СЮУ, академік НАН України Ю. Шемшученко, члени ради В. Маляренко, І. Ємельянова, М. Ставнійчук, І. Рафальська, В. Яценко, О. Бандурко, В. Чернєй, В. Коваленко, Ю. Бошицький, голови місцевих організації СЮУ.

Загалом за статутом Союзу юристів України Рада вирішує найважливіші питання розвитку союзу та роботи всіх його ланок. Цього разу на порядок денний було винесено низку нагальних питань, зокрема, про проведення другого етапу конференції «Кримінальний процесуальний закон як мала конституція вітчизняного судочинства», про поліпшення інформаційного забезпечення діяльності СЮУ, організаційні питання.

Так, голова СЮУ С. Піскун, а також доповідач В. Гузир, у своїх виступах відзначили роль кримінально-процесуального закону, наголосивши, що в сучасних умовах він набуває особливої значимості, адже в ньому зосереджуються гарантії безпеки й недоторканості особи, концентруються базові норми, що обумовлюють сенс доказової бази по кримінальних провадженнях. У той же час чинний процесуальний кодекс є далеким від еталонного зразка, межі його застосування суб’єктами проваджень потребують уточнень. Є чимало прикладів збоїв у розслідуванні кримінальних справ, виникнення різночитань повноважень суб’єктів розслідувань, підслідності певних видів злочинів, втрачається процесуальна самостійність слідчих як основних суб’єктів розслідувань тощо.

Фактично відбулося повернення до дослідчих перевірок заяв матеріалів, які передаються в органи прокуратури з метою внесення в Єдиний реєстр державних розслідувань, що в цілому суперечить чинному КПК, проте практика йде звичним шляхом, що склався протягом останніх 25 років незалежності.

Сьогодні українські юристи стурбовані валом «дрібних» матеріалів, які заважають повноцінному розслідуванню кримінальних справ, межують із порушенням процесуальних строків розслідувань, а тим самим порушуються права людини в кримінальному провадженні. Тому, вважають учасники зібрання, на часі проведення міжнародної конференції за участі вчених, практиків, міжнародних фахівців із тим, щоб виявити й позбутися певних недоліків, орієнтувати керівництво судових, правоохоронних органів, правозахисників на сталі міжнародні стандарти процесуальної діяльності, які вже давно зарекомендували себе як надійні й дієві.

Учасники засідання також обговорили питання правової освіти й правового виховання в контексті соціальної комунікації, інформаційного забезпечення діяльності СЮУ, адже у зв’язку з минулорічними урядовими рішеннями з цього приводу в цій царині відбулися значні зміни. Так, до цього функціонувала базова державна інституція, а саме Міністерство юстиції, яке переймалося даною проблемою. Наразі внесено зміни в Положення, яким керувалося відомство, й віднині питання правової освіти, виховання, що є вагомою складовою соціальних комунікацій, вже не предмет діяльності Мін’юсту. Більше того, в державі взагалі відсутня програма правового виховання і правової освіти. Відтепер лише Міністерство освіти і науки є тим державним органом, який відповідатиме за розробку програм правового виховання й освіти.

Як вказували члени Ради, складається вузько відомчий підхід щодо справи виховання громадянина і патріота вітчизни, який є згубним. Адже кількість годин викладання правознавства в середніх школах скорочується, олімпіади з права не проводяться, якість правових знань серед учнів шкіл низька. Відтак існує нагальна потреба у відновленні діяльності Всеукраїнської міжвідомчої координаційнометодичної ради з правового виховання, головою якої за посадою був міністр юстиції України.

У засіданні Ради також взяв участь і виступив керівник проекту USAID «Нове правосуддя» Девід Вон та його заступник Наталія Петрова. Вони розповіли присутнім про нові програми USAID в Україні, які продовжені урядом США ще на чотири роки.

Рада прийняла низку рішень, які скоординовують увагу членів СЮУ, що складають майже стотисячний загін українських юристів, а також, сподіваємося, привернуть увагу членів уряду, керівників правозастосовних та правоохоронних органів держави. Їх зміст викладений на сайті СЮУ (lawyersunion.org.ua) та сайтах регіональних організацій СЮУ.

Лесь Курінний,
спеціально для ЮВУ