У грудні 2018-го у видавництві «Юрінком
Інтер» побачив світ Науково-практичний
коментар Закону України «Про запобігання
корупції». Про корупцію ми повинні знати
все, як знаємо свою формулу крові, і відчувати її, як відчуваємо втрату свіжого повітря.
Тож, безперечно, це видання, підготовлене
авторським колективом у складі Віктора Ковальського, Євгена Стрельцова, Олександра Миколенка та Олександра Клименка на
замовлення Українського представництва
ПРООН, є своє часним і досить цінним, у першу чергу для правоохоронців, які покликані
протистоя ти корупції. Замовник не дозволив
жодного творчого відхилення від практики
протидії корупції, а також заперечив інтелектуальні абстракції на цю тему. Тож усе в
коментарі дуже практично і просто. Треба застосовувати зазначений закон кожен день, кожну годину. Презентація даного видання відбулася в
переддень Всесвітнього Дня протидії корупції в Національній академії
внутрішніх справ. Книга буде безкоштовно розповсюджена по всій країні
суб’єктам владних повноважень та працівникам судів, адже її має бачити
кожна особа, яка є суб’єктом корупційного ризику, кожна людина, яка небайдужа й воліє протидіяти корупції.